Nor gara 2018-01-25T18:54:53+00:00

Gehiago Gara, errespetuaren eta aniztasunaren aldeko ekimena |

Errespetuaren eta aniztasunaren alde Gaur egungo gizartearen erronka nagusietako bat gorrotoaren diskurtsoari eta erradikalizazioari aurre egitea da. Europako Kontseiluak berak garbi utzi du beharrezkoa eta lehentasunezkoa dela estatu kideek neurri egokiak hartzea era horretako gertaerei muga jartzeko eta bide estrategiko komunei ekiteko.

Azken urteotan Internetek izan duen garapenak beste bide bat eskaini die belaunaldi berriei diskurtsoak sortzeko, adierazteko eta elkartzeko. Gazteek asko erabiltzen dituzte Internet eta, bereziki, sare sozialak, eta hori harremanak izateko modua aldatzen ari da, baina baita esperientziak eta pentsamoldeak ere. Lehen aldiz, gazteenek hartu dute aurrea.

Adierazpen-askatasunak ez ditu babesten ez erradikalizazioa, ez gorrotoaren diskurtsoak |

Ekimen honen helburua da gazteek konpromiso aktiboa hartzea indarkeriazko erradikalizazioa eta gorrotoaren diskurtsoa desagerrarazteko, konpromiso hori era horretako adierazpenen aurkako gizarte-mugimendu zabal baten hazia izan dadin.

Gehiago Gara, errespetuaren eta aniztasunaren aldeko ekimena |

Errespetuaren eta aniztasunaren alde Gaur egungo gizartearen erronka nagusietako bat gorrotoaren diskurtsoari eta erradikalizazioari aurre egitea da. Europako Kontseiluak berak garbi utzi du beharrezkoa eta lehentasunezkoa dela estatu kideek neurri egokiak hartzea era horretako gertaerei muga jartzeko eta bide estrategiko komunei ekiteko.

Azken urteotan Internetek izan duen garapenak beste bide bat eskaini die belaunaldi berriei diskurtsoak sortzeko, adierazteko eta elkartzeko. Gazteek asko erabiltzen dituzte Internet eta, bereziki, sare sozialak, eta hori harremanak izateko modua aldatzen ari da, baina baita esperientziak eta pentsamoldeak ere. Lehen aldiz, gazteenek hartu dute aurrea.

Adierazpen-askatasunak ez ditu babesten ez erradikalizazioa, ez gorrotoaren diskurtsoak |

Ekimen honen helburua da gazteek konpromiso aktiboa hartzea indarkeriazko erradikalizazioa eta gorrotoaren diskurtsoa desagerrarazteko, konpromiso hori era horretako adierazpenen aurkako gizarte-mugimendu zabal baten hazia izan dadin.

Maiz egiten diren galderak |

Ekimenari buruz

Gorrotoa eta indarkeriazko erradikalismoa gaur egungo erronka garrantzitsuenetako bi dira, ez bakarrik Europan, baizik eta baita mundu osoan ere. Europako Kontseiluak berak garbi utzi du beharrezkoa eta lehentasunezkoa dela estatu kideek neurri egokiak hartzea era horretako gertaerei muga jartzeko eta bide estrategiko komunei ekiteko.

Hain zuzen ere, helburu hori du «Gorrotoaren eta (indarkeriazko) erradikalismoaren aurka, #GehiagoGara» kanpainak; alegia, gorrotoaren diskurtsoaz eta indarkeriazko erradikalizazioaz ohartaraztea eta haiekiko sentsibilizatzea. Hauekin elkarlanean antolatu da: Justizia Ministerioa; Barne Arazoetako Ministerioa (Segurtasuneko Estatu Idazkaritza eta CITCO); Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa (CNIIE); Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa (Immigrazioko eta Emigrazioko Idazkaritza Nagusia eta OBERAXE); Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa (Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritza); Aware sarea (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT, Aula Intercultural proiektuaren bidez; Jóvenes y Desarrollo GKE; eta Google, «YouTube sortzaileak aldaketa sozialen alde» ekimen orokorraren bidez.

#GehiagoGara bi lan-ardatz nagusitan banatzen da:

1. Prestakuntza: tailerrak egiten dira herrialde osoko eskola eta ikastetxeetako 28.000 gazterentzat baino gehiagorentzat, eta, tailer horietan, hezkuntza-materiala eta rol-jokoak garatzen dira, ikasle, guraso eta irakasleek proiektua hobeto uler dezaten.

2. Sentsibilizazioa: komunikazio-kanpaina bat ere badago; haren barruan, besteak beste, sortzaileekin elkarlanean jardungo da, eta 2018tik aurrera mezu positiboak zabalduko dituzte argitaratuko dituzten bideoen bidez.

Nagusiki herrialde osoko 14 eta 20 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago kanpaina. Horretaz gain, era guztietako materialak egongo dira proiektuaren webgunean, guraso, tutore, eskola eta hezkuntza-arloko beste eragile batzuengana ere iristeko.

Guztiei eman nahi diegu aukera parte hartzeko eta gorrotoaren eta erradikalismoaren aurka gehiago garela adierazteko. Horretarako, irudikatu «Gehiago gara» kontzeptua («+1») esku-ahurrean eta partekatu argazkia, bideoa edo GIF fitxategia #yomesumo traol-hitzarekin; edo, bestela, erabili proiektuaren webgunean dauden GIF fitxategiak eta baliabideak mezua zabaltzeko.

Gazteek ez ezik, gizarte osoak ere (erakundeak, beste instituzio batzuk, adituak, etab.) ekimena onartzea espero dugu, baita erronka orokorrez ohartarazteko eta haiekiko sentsibilizatzeko tresna gisa erabiltzea ere, hala nola arrazismoa, xenofobia, erradikalizazioa, sexismoa eta homofobia.

Gure ustez, sortzaile horiek gorrotoaren diskurtsoaren aurkako borrokarekin sentsibilizatuta eta konprometituta daude, eta guztiek dute zer esan, dauden tokian daudela. Horretaz gain, haien partaidetza oso lagungarria izango da mezua gizartera zabaltzerakoan; bereziki, gazteen artean.

#GehiagoGara kanpaina hauekin elkarlanean egiten da: YouTube, Espainiako Gobernua (hain zuzen ere, hauen bidez: Justizia Ministerioa; Barne Arazoetako Ministerioa [Segurtasuneko Estatu Idazkaritza eta CITCO]; Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa [Hezkuntza Berrikuntza eta Ikerketarako Zentro Nazionala]; Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa [Immigrazioko eta Emigrazioko Idazkaritza Nagusia eta OBERAXE]; eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa [Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritza, Emakumearen eta Aukera Berdintasunaren Institutuaren eta INJUVEren bidez]); Aware sarea (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT (Aula Intercultural); eta Jóvenes y Desarrollo GKE.

Alderdi guztiek lagundu dute proiektua gauzatzen. Ekarpen finantzarioari dagokionez, hura YouTube-k egin du, eta #GehiagoGara kanpainaren identitate bisuala eta edukia eta hura zabaltzeko materialak garatzeko erabili da.

Ez dugu ematen era honetako proiektuetan egiten diren inbertsioen xehetasunik.

#GehiagoGara mugimenduko eragile guztiok egin nahi dugu gorrotoaren eta indarkeriazko erradikalizazioaren aurka, eta uste dugu lan garrantzitsua egin dezakegula gazteak kontzientziatzen eta sentsibilizatzen, era horretako gertakariak saihesteko eta tolerantzia, errespetu eta sareko integrazio handiagoa sustatzeko.

Gure ustez, era horretako ekimenak oso garrantzitsuak dira, gizarte gisa mundu osoan gainditu behar ditugun erronka handienetako batzuen inguruan kontzientziatzen laguntzen dutelako. Eta hori guztia prebentzioaren ikuspegitik, tolerantzia, errespetua eta integrazioa sustatuta.

Badakigu gai zaila dela; sakontasunez aztertu eta landu behar da, epe luzera, baina ziur gaude #GehiagoGara urrats sendoa dela bide horretatik.

Bat egin duten ministerio eta erakundeei buruz

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak eta, haren izenean, Immigrazioko eta Emigrazioko Estatu Idazkaritzak, Arrazismoaren eta Xenofobiaren Espainiako Behatokiaren (OBERAXE) bidez, arrazismoari eta xenofobiari buruzko informazioa biltzen eta aztertzen dute, haien egoera eta bilakaera ikusteko; tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa sustatzen dute; eta arrazismoaren eta xenofobiaren aurka borrokatzen dute, baita erakunde publiko eta pribatu nazionalak eta nazioartekoak koordinatu ere.

«Arrazismoaren, arrazagatiko diskriminazioaren, xenofobiaren eta antzeko beste intolerantzia modu batzuen aurkako Gobernuaren estrategia osoa» prestatzeko lanak koordinatu zituen Ministerioak. Estrategia hori Ministroen Kontseiluak aztertu zuen, eta ekintza-esparru gisa balio die arrazismoa, xenofobia eta beste intolerantzia modu batzuk saihesten eta haien aurka borrokatzen diharduten eragile publiko eta pribatuei.

Orobat, Immigrazioko eta Emigrazioko Idazkaritza Nagusiak Botere Judizialarekin eta arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako ekintzak sustatzen diharduten Gobernuko beste ministerio batzuekin elkarlanean aritzeko oinarrizko hitzarmenaren Segimendu Batzordea koordinatzen du.

Espainia ordezkatzen du Oinarrizko Eskubideen Europako Agentzian (FRA), OSCEko Erakunde Demokratikoen eta Giza Eskubideen Bulegoan (ODHIR) eta Europako Batzordearen Goi Mailako Taldean. Azken horretan, informazioaren eta komunikazioaren teknologietako enpresek (YouTube, Microsoft, Facebook eta Twitter) eta Europako Batzordeak sinatutako Jokabide Kodea Espainian ezartzearen segimendua koordinatzen du.

Justizia Ministerioa

Justizia Ministerioak gorrotoaren diskurtsoaren aurka borrokatzeko hartu duen konpromisoa Zigor Kodean eta beste lege garrantzitsu batzuetan egindako erreformaren ardatz garrantzitsuenetako bat izan da, eta horrek tipifikazio penalaren aitzin-aitzinean kokatu du Espainia gorroto-delituen aurkako borrokan.

Horretaz gain, Justizia Ministerioak, Nazioarteko Lankidetza Juridikoko eta Konfesioekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiaren eta Pluralismo y Convivencia Fundazioaren bidez, zeregin proaktiboa du erlijio-askatasuna sustatzen, konfesioekin elkarlanean, bereziki Espainian sustrai sakonak dituztenekin, betiere, aniztasun erlijiosoa normalizatzeko eta bizikidetza-esparru egoki bat sortzeko.

Bestalde, Justizia Ministerioak pertsona bat izendatu du informazioaren eta komunikazioaren teknologietako enpresek (YouTube, Microsoft, Facebook eta Twitter) Europako Batzordearekin sinatutako Jokabide Kodea egoki betetzen dutela ziurtatzeko. Jokabide-kode horrek Interneteko adierazpen terroristei eta gorrotoaren diskurtsoari kontra egitea du helburu.

CITCO

Indarkeriazko Erradikalizazioaren aurkako Plan Estrategiko Nazionala (PEN-LCRV). 2015ean onartu zen, eta Barne Arazoetako Ministerioak prestatu zuen, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inteligentzia Zentroaren (CITCO) bidez, ministerio guztiekin eta beste erakunde batzuekin batera.

Elkar errespetatzea eta ulertzea, era guztietako indarkeriazko erradikalismoak saihesteko, eta balioetan trebatzearen eta gizartea sentsibilizatzearen alde apustu egitea, bereziki talde ahulenetan arreta jarrita, besteak beste, gazteak.

Planaren esparruan, Indarkeriazko Erradikalizazioaren aurkako Talde Nazionala (GN-LCRV) sortu zen, PEN-LCRV ezartzeko eskumena duen organo nazional bakar gisa, eta CITCOk koordinatzen du, Segurtasuneko Estatu Idazkaritzaren (SES) bidez. Orobat, Indarkeriazko Erradikalizazioaren aurkako Tokiko Taldeak (GL-LCRV) sortzea aurreikusten du, era horretako indarkeriari lokalki eta diziplina anitzetatik aurre egin ahal izateko.

Plan osoa da, adostua eta eraginkorra, eta mota guztietako indarkeriazko erradikalismoak hartzen ditu kontuan, edozein dela ere erradikalizazio-prozesuen fasea. Hainbat toki eta garaitan aplikatzeko neurri zehatzak biltzen ditu. Moldaerraza da, sortzen diren beharretara egokitzen baita, eta arreta berezia eskaintzen die talde ahulenei.

INJUVE

Gazteriaren Institutua (INJUVE) Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren erakunde autonomo bat da, eta gure gizarteko bizikidetzan nagusi izan behar duten elkartasuna, aukera-berdintasuna eta desberdintasunarekiko errespetua gazteen artean sustatzea da haren lana. Bokazio hori programa eta ekintza ugarien bidez islatzen da INJUVEren jardueran, hala nola nazioarteko truke- eta mugikortasun-programak, gazteentzako informazioa, gazteen elkartegintzaren sustapena, eta autonomia-erkidegoetako gazteen erakundeekin, udalekin eta gazteen elkarteekin batera garatzen diren beste batzuk.

Indarkeriazko erradikalismoen eta gorrotoaren diskurtsoaren aurkako arlo zehatzean, INJUVEk Europako Kontseiluaren «No Hate» kanpaina sustatzen du Espainian, Interneten intolerantzia eta gorrotoaren diskurtsoa saihesteko. INJUVErekin batera, Espainiako Gazteriaren Kontseiluak (CJE) eta Movimiento contra la Intolerancia GKEak ere sustatzen dute kanpaina.

YouTube-ri buruz

Oro har, YouTube-ra kargatzen diren bideo guztiek komunitatearen arauak bete behar dituzte. Arau horietako batek debekatu egiten du indarkeriara bultzatu edo gorrotoaren diskurtsoa sustatzen duen, egile-eskubideak urratzen dituen edo biluztasuna erakusten duen edukia argitaratzea. Gidalerro horiek kontu handiz ezartzen dira; kasuz kasu aztertzen da komunitateak salatzen duen edukia, eta kendu egiten da gidalerroak betetzen ez dituena.

Horretaz gain, YouTube Kolaboratzaileak programari esker, erabiltzaile eta erakunde jakin batzuek aldi berean sala dezakete zenbait bideotako edukia. Erabiltzaile batzuek eduki desegokia erraz detektatzen dutela ikusi dugulako sortu zen programa (erabiltzaile horiek maiz salatzen zuten era horretako edukia, eta ezin hobeki ezagutzen zituzten YouTube-ren gidalerroak). Hortaz, bide errazago bat eskaini nahi izan zitzaien haiek ere zeregin hori modu masiboan egin ahal izateko eta, aldi berean, haien salaketei lehentasuna emateko.

Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko eta YouTube-n gorrotoaren diskurtsoari aurre egiteko hartzen ari garen bestelako neurriak ezagutzeko.

ideoetako iruzkinei ere aplikatzen zaizkie komunitateko arauak. Tresna horren bidez, erabiltzaileek iruzkin desegokien berri eman dezakete, bai haien bideoetan, bai hirugarrenen bideoetan egindakoen berri. Beste tresna batzuk ere badaude, bideo edo kanalen jabeek iruzkinak kudea ditzaten, hala nola haiek moderatu, iruzkin zehatzak ezabatu, edo, zuzenean, iruzkinak egiteko aukera desgaitu.

Gidalerro garbiak daude gorrotoaren diskurtsoaren aurka eta YouTube-n indarkeriara bultzatzen duen edukiaren aurka. Gidalerro horiek urratzen dituzten bideoak ezabatu egiten dira, salatu bezain laster. Horretaz haraindi, badakigu gorrotoa eta estremismoa saihesteko modurik onena elkarlanean aritzea dela. Hortaz, elkarrizketak egiten dira komunitateekin, gobernuekin eta beste talde batzuekin, mehatxu horiei aurre egiterakoan elkarrekin nola lan egin aztertzeko. Horren adibide dugu #GehiagoGara, «YouTube sortzaileak aldaketa sozialen alde» ekimen orokorraren barruan kokatzen den ekimena.

Kontuan izanda minutuko 480 ordu kargatzen direla YouTube-ra, ezinezkoa da eduki hori guztia ikustea plataformara kargatu aurretik. Metodorik eraginkorrena da mila milioi erabiltzailek baino gehiagok osatzen duten komunitatearengana jotzea eta haiei eskatzea ustez komunitatearen arauak urratzen dituen edukia sala dezatela. YouTube-k ahalik eta bizkorren aztertzen ditu salatzen diren bideoak, eta, ikusten badu gidalerroak urratzen dituztela, berehala ezabatzen ditu.

Oso kode zorrotza dago publizitateari dagokionez, eta bideo edo kanal jakin batean publizitatea eskaintzeari utz dakioke, bideo edo kanal horretako edukia iragarleentzat egokia ez dela ikusten bada.

Gorrotoaren diskurtsoari buruz

Pertsona bat edo pertsona talde bat gutxiestea, gorrotatzea edo iraintzea defendatzen edo sustatzen duten edo horretara bultzatzen duten adierazpenei esaten zaie, pertsona hori edo pertsona talde hori jazartzea, iraintzea edo mehatxatzea sustatzen dutenei, eta adierazpen modu horiek edonola justifikatzea sustatzen dutenei, baldin eta hori guztia ezaugarri pertsonal hauetako batean oinarrituta badago: arraza, kolorea, hizkuntza, erlijioa edo sinesmenak, nazionalitatea edo jatorri nazional edo etnikoa, etorkia, adina, ezintasuna, sexua, generoa, genero-identitatea eta sexu-orientazioa.

PEN-LCRV planaren helburu estrategikotik eta bertan ezarritako helburuetatik abiatuta, erradikalizazioa prozesu bat da. Haren bidez, banako batek portaera, ideia edo iritzi erradikal, muturreko edo zorrotza bereganatzen du, eta, ondorioz, jarrera intolerante edo muturreko batean finkatzen da. Horrela, indarkeriazko erradikalizazioak esan nahi du banakoa moralki indarkeria erabiltzea justifikatzen duten iritzi, ikuspegi eta ideiei atxikitzen zaiela, eta horrek ekintza terroristak egitera eraman dezakeela, Europako Batzordeak 2005ean emandako definizioak dioen bezala.

Erabiltzaileek era horretako portaerak ikusten dituztenean, salatu egin behar dituzte. Lehenik, eduki desegokia dagoela jakinarazi behar dute, azter dadin. YouTube-ren kasuan, oso erraza da edukia salatzea.
Kontu honen inguruan gogorarazi behar da Europako Batzordeak jokabide-kode bat sinatu duela informazioaren eta komunikazioaren teknologietako enpresekin (YouTube, Microsoft, Facebook eta Twitter), Interneten adierazpen terroristak eta gorrotoaren diskurtsoa desagerrarazteko; horretarako, herritarrek estremismoaren aurkako ikuspegi kritikoa izatea sustatzen da, bereziki gazteek.

Esteka honetan dago azalduta nola salatzen diren era horretako edukiak YouTube-n. Beste plataforma batzuetan, edukia salatzeko tresna propioak egon ohi dira.

Ekimeneko partaideak

Ekimenari buruz |

Maiz egiten diren galderak

Gorrotoa eta indarkeriazko erradikalismoa gaur egungo erronka garrantzitsuenetako bi dira, ez bakarrik Europan, baizik eta baita mundu osoan ere. Europako Kontseiluak berak garbi utzi du beharrezkoa eta lehentasunezkoa dela estatu kideek neurri egokiak hartzea era horretako gertaerei muga jartzeko eta bide estrategiko komunei ekiteko.

Hain zuzen ere, helburu hori du «Gorrotoaren eta (indarkeriazko) erradikalismoaren aurka, #GehiagoGara» kanpainak; alegia, gorrotoaren diskurtsoaz eta indarkeriazko erradikalizazioaz ohartaraztea eta haiekiko sentsibilizatzea. Hauekin elkarlanean antolatu da: Justizia Ministerioa; Barne Arazoetako Ministerioa (Segurtasuneko Estatu Idazkaritza eta CITCO); Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa (CNIIE); Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa (Immigrazioko eta Emigrazioko Idazkaritza Nagusia eta OBERAXE); Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa (Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritza); Aware sarea (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT, Aula Intercultural proiektuaren bidez; Jóvenes y Desarrollo GKE; eta Google, «YouTube sortzaileak aldaketa sozialen alde» ekimen orokorraren bidez.

#GehiagoGara bi lan-ardatz nagusitan banatzen da:

1. Prestakuntza: tailerrak egiten dira herrialde osoko eskola eta ikastetxeetako 28.000 gazterentzat baino gehiagorentzat, eta, tailer horietan, hezkuntza-materiala eta rol-jokoak garatzen dira, ikasle, guraso eta irakasleek proiektua hobeto uler dezaten.

2. Sentsibilizazioa: komunikazio-kanpaina bat ere badago; haren barruan, besteak beste, sortzaileekin elkarlanean jardungo da, eta 2018tik aurrera mezu positiboak zabalduko dituzte argitaratuko dituzten bideoen bidez.

Nagusiki herrialde osoko 14 eta 20 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago kanpaina. Horretaz gain, era guztietako materialak egongo dira proiektuaren webgunean, guraso, tutore, eskola eta hezkuntza-arloko beste eragile batzuengana ere iristeko.

Guztiei eman nahi diegu aukera parte hartzeko eta gorrotoaren eta erradikalismoaren aurka gehiago garela adierazteko. Horretarako, irudikatu «Gehiago gara» kontzeptua («+1») esku-ahurrean eta partekatu argazkia, bideoa edo GIF fitxategia #yomesumo traol-hitzarekin; edo, bestela, erabili proiektuaren webgunean dauden GIF fitxategiak eta baliabideak mezua zabaltzeko.

Gazteek ez ezik, gizarte osoak ere (erakundeak, beste instituzio batzuk, adituak, etab.) ekimena onartzea espero dugu, baita erronka orokorrez ohartarazteko eta haiekiko sentsibilizatzeko tresna gisa erabiltzea ere, hala nola arrazismoa, xenofobia, erradikalizazioa, sexismoa eta homofobia.

Gure ustez, sortzaile horiek gorrotoaren diskurtsoaren aurkako borrokarekin sentsibilizatuta eta konprometituta daude, eta guztiek dute zer esan, dauden tokian daudela. Horretaz gain, haien partaidetza oso lagungarria izango da mezua gizartera zabaltzerakoan; bereziki, gazteen artean.

#GehiagoGara kanpaina hauekin elkarlanean egiten da: YouTube, Espainiako Gobernua (hain zuzen ere, hauen bidez: Justizia Ministerioa; Barne Arazoetako Ministerioa [Segurtasuneko Estatu Idazkaritza eta CITCO]; Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa [Hezkuntza Berrikuntza eta Ikerketarako Zentro Nazionala]; Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa [Immigrazioko eta Emigrazioko Idazkaritza Nagusia eta OBERAXE]; eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa [Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritza, Emakumearen eta Aukera Berdintasunaren Institutuaren eta INJUVEren bidez]); Aware sarea (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT (Aula Intercultural); eta Jóvenes y Desarrollo GKE.

Alderdi guztiek lagundu dute proiektua gauzatzen. Ekarpen finantzarioari dagokionez, hura YouTube-k egin du, eta #GehiagoGara kanpainaren identitate bisuala eta edukia eta hura zabaltzeko materialak garatzeko erabili da.

Ez dugu ematen era honetako proiektuetan egiten diren inbertsioen xehetasunik.

#GehiagoGara mugimenduko eragile guztiok egin nahi dugu gorrotoaren eta indarkeriazko erradikalizazioaren aurka, eta uste dugu lan garrantzitsua egin dezakegula gazteak kontzientziatzen eta sentsibilizatzen, era horretako gertakariak saihesteko eta tolerantzia, errespetu eta sareko integrazio handiagoa sustatzeko.

Gure ustez, era horretako ekimenak oso garrantzitsuak dira, gizarte gisa mundu osoan gainditu behar ditugun erronka handienetako batzuen inguruan kontzientziatzen laguntzen dutelako. Eta hori guztia prebentzioaren ikuspegitik, tolerantzia, errespetua eta integrazioa sustatuta.

Badakigu gai zaila dela; sakontasunez aztertu eta landu behar da, epe luzera, baina ziur gaude #GehiagoGara urrats sendoa dela bide horretatik.

Bat egin duten ministerio eta erakundeei buruz

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak eta, haren izenean, Immigrazioko eta Emigrazioko Estatu Idazkaritzak, Arrazismoaren eta Xenofobiaren Espainiako Behatokiaren (OBERAXE) bidez, arrazismoari eta xenofobiari buruzko informazioa biltzen eta aztertzen dute, haien egoera eta bilakaera ikusteko; tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa sustatzen dute; eta arrazismoaren eta xenofobiaren aurka borrokatzen dute, baita erakunde publiko eta pribatu nazionalak eta nazioartekoak koordinatu ere.

«Arrazismoaren, arrazagatiko diskriminazioaren, xenofobiaren eta antzeko beste intolerantzia modu batzuen aurkako Gobernuaren estrategia osoa» prestatzeko lanak koordinatu zituen Ministerioak. Estrategia hori Ministroen Kontseiluak aztertu zuen, eta ekintza-esparru gisa balio die arrazismoa, xenofobia eta beste intolerantzia modu batzuk saihesten eta haien aurka borrokatzen diharduten eragile publiko eta pribatuei.

Orobat, Immigrazioko eta Emigrazioko Idazkaritza Nagusiak Botere Judizialarekin eta arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako ekintzak sustatzen diharduten Gobernuko beste ministerio batzuekin elkarlanean aritzeko oinarrizko hitzarmenaren Segimendu Batzordea koordinatzen du.

Espainia ordezkatzen du Oinarrizko Eskubideen Europako Agentzian (FRA), OSCEko Erakunde Demokratikoen eta Giza Eskubideen Bulegoan (ODHIR) eta Europako Batzordearen Goi Mailako Taldean. Azken horretan, informazioaren eta komunikazioaren teknologietako enpresek (YouTube, Microsoft, Facebook eta Twitter) eta Europako Batzordeak sinatutako Jokabide Kodea Espainian ezartzearen segimendua koordinatzen du.

Justizia Ministerioa

Justizia Ministerioak gorrotoaren diskurtsoaren aurka borrokatzeko hartu duen konpromisoa Zigor Kodean eta beste lege garrantzitsu batzuetan egindako erreformaren ardatz garrantzitsuenetako bat izan da, eta horrek tipifikazio penalaren aitzin-aitzinean kokatu du Espainia gorroto-delituen aurkako borrokan.

Horretaz gain, Justizia Ministerioak, Nazioarteko Lankidetza Juridikoko eta Konfesioekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiaren eta Pluralismo y Convivencia Fundazioaren bidez, zeregin proaktiboa du erlijio-askatasuna sustatzen, konfesioekin elkarlanean, bereziki Espainian sustrai sakonak dituztenekin, betiere, aniztasun erlijiosoa normalizatzeko eta bizikidetza-esparru egoki bat sortzeko.

Bestalde, Justizia Ministerioak pertsona bat izendatu du informazioaren eta komunikazioaren teknologietako enpresek (YouTube, Microsoft, Facebook eta Twitter) Europako Batzordearekin sinatutako Jokabide Kodea egoki betetzen dutela ziurtatzeko. Jokabide-kode horrek Interneteko adierazpen terroristei eta gorrotoaren diskurtsoari kontra egitea du helburu.

CITCO

Indarkeriazko Erradikalizazioaren aurkako Plan Estrategiko Nazionala (PEN-LCRV). 2015ean onartu zen, eta Barne Arazoetako Ministerioak prestatu zuen, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inteligentzia Zentroaren (CITCO) bidez, ministerio guztiekin eta beste erakunde batzuekin batera.

Elkar errespetatzea eta ulertzea, era guztietako indarkeriazko erradikalismoak saihesteko, eta balioetan trebatzearen eta gizartea sentsibilizatzearen alde apustu egitea, bereziki talde ahulenetan arreta jarrita, besteak beste, gazteak.

Planaren esparruan, Indarkeriazko Erradikalizazioaren aurkako Talde Nazionala (GN-LCRV) sortu zen, PEN-LCRV ezartzeko eskumena duen organo nazional bakar gisa, eta CITCOk koordinatzen du, Segurtasuneko Estatu Idazkaritzaren (SES) bidez. Orobat, Indarkeriazko Erradikalizazioaren aurkako Tokiko Taldeak (GL-LCRV) sortzea aurreikusten du, era horretako indarkeriari lokalki eta diziplina anitzetatik aurre egin ahal izateko.

Plan osoa da, adostua eta eraginkorra, eta mota guztietako indarkeriazko erradikalismoak hartzen ditu kontuan, edozein dela ere erradikalizazio-prozesuen fasea. Hainbat toki eta garaitan aplikatzeko neurri zehatzak biltzen ditu. Moldaerraza da, sortzen diren beharretara egokitzen baita, eta arreta berezia eskaintzen die talde ahulenei.

INJUVE

Gazteriaren Institutua (INJUVE) Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren erakunde autonomo bat da, eta gure gizarteko bizikidetzan nagusi izan behar duten elkartasuna, aukera-berdintasuna eta desberdintasunarekiko errespetua gazteen artean sustatzea da haren lana. Bokazio hori programa eta ekintza ugarien bidez islatzen da INJUVEren jardueran, hala nola nazioarteko truke- eta mugikortasun-programak, gazteentzako informazioa, gazteen elkartegintzaren sustapena, eta autonomia-erkidegoetako gazteen erakundeekin, udalekin eta gazteen elkarteekin batera garatzen diren beste batzuk.

Indarkeriazko erradikalismoen eta gorrotoaren diskurtsoaren aurkako arlo zehatzean, INJUVEk Europako Kontseiluaren «No Hate» kanpaina sustatzen du Espainian, Interneten intolerantzia eta gorrotoaren diskurtsoa saihesteko. INJUVErekin batera, Espainiako Gazteriaren Kontseiluak (CJE) eta Movimiento contra la Intolerancia GKEak ere sustatzen dute kanpaina.

YouTube-ri buruz

Oro har, YouTube-ra kargatzen diren bideo guztiek komunitatearen arauak bete behar dituzte. Arau horietako batek debekatu egiten du indarkeriara bultzatu edo gorrotoaren diskurtsoa sustatzen duen, egile-eskubideak urratzen dituen edo biluztasuna erakusten duen edukia argitaratzea. Gidalerro horiek kontu handiz ezartzen dira; kasuz kasu aztertzen da komunitateak salatzen duen edukia, eta kendu egiten da gidalerroak betetzen ez dituena.

Horretaz gain, YouTube Kolaboratzaileak programari esker, erabiltzaile eta erakunde jakin batzuek aldi berean sala dezakete zenbait bideotako edukia. Erabiltzaile batzuek eduki desegokia erraz detektatzen dutela ikusi dugulako sortu zen programa (erabiltzaile horiek maiz salatzen zuten era horretako edukia, eta ezin hobeki ezagutzen zituzten YouTube-ren gidalerroak). Hortaz, bide errazago bat eskaini nahi izan zitzaien haiek ere zeregin hori modu masiboan egin ahal izateko eta, aldi berean, haien salaketei lehentasuna emateko.

Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko eta YouTube-n gorrotoaren diskurtsoari aurre egiteko hartzen ari garen bestelako neurriak ezagutzeko.

ideoetako iruzkinei ere aplikatzen zaizkie komunitateko arauak. Tresna horren bidez, erabiltzaileek iruzkin desegokien berri eman dezakete, bai haien bideoetan, bai hirugarrenen bideoetan egindakoen berri. Beste tresna batzuk ere badaude, bideo edo kanalen jabeek iruzkinak kudea ditzaten, hala nola haiek moderatu, iruzkin zehatzak ezabatu, edo, zuzenean, iruzkinak egiteko aukera desgaitu.

Gidalerro garbiak daude gorrotoaren diskurtsoaren aurka eta YouTube-n indarkeriara bultzatzen duen edukiaren aurka. Gidalerro horiek urratzen dituzten bideoak ezabatu egiten dira, salatu bezain laster. Horretaz haraindi, badakigu gorrotoa eta estremismoa saihesteko modurik onena elkarlanean aritzea dela. Hortaz, elkarrizketak egiten dira komunitateekin, gobernuekin eta beste talde batzuekin, mehatxu horiei aurre egiterakoan elkarrekin nola lan egin aztertzeko. Horren adibide dugu #GehiagoGara, «YouTube sortzaileak aldaketa sozialen alde» ekimen orokorraren barruan kokatzen den ekimena.

Kontuan izanda minutuko 480 ordu kargatzen direla YouTube-ra, ezinezkoa da eduki hori guztia ikustea plataformara kargatu aurretik. Metodorik eraginkorrena da mila milioi erabiltzailek baino gehiagok osatzen duten komunitatearengana jotzea eta haiei eskatzea ustez komunitatearen arauak urratzen dituen edukia sala dezatela. YouTube-k ahalik eta bizkorren aztertzen ditu salatzen diren bideoak, eta, ikusten badu gidalerroak urratzen dituztela, berehala ezabatzen ditu.

Oso kode zorrotza dago publizitateari dagokionez, eta bideo edo kanal jakin batean publizitatea eskaintzeari utz dakioke, bideo edo kanal horretako edukia iragarleentzat egokia ez dela ikusten badaiantes.

Gorrotoaren diskurtsoari buruz

Pertsona bat edo pertsona talde bat gutxiestea, gorrotatzea edo iraintzea defendatzen edo sustatzen duten edo horretara bultzatzen duten adierazpenei esaten zaie, pertsona hori edo pertsona talde hori jazartzea, iraintzea edo mehatxatzea sustatzen dutenei, eta adierazpen modu horiek edonola justifikatzea sustatzen dutenei, baldin eta hori guztia ezaugarri pertsonal hauetako batean oinarrituta badago: arraza, kolorea, hizkuntza, erlijioa edo sinesmenak, nazionalitatea edo jatorri nazional edo etnikoa, etorkia, adina, ezintasuna, sexua, generoa, genero-identitatea eta sexu-orientazioa.

PEN-LCRV planaren helburu estrategikotik eta bertan ezarritako helburuetatik abiatuta, erradikalizazioa prozesu bat da. Haren bidez, banako batek portaera, ideia edo iritzi erradikal, muturreko edo zorrotza bereganatzen du, eta, ondorioz, jarrera intolerante edo muturreko batean finkatzen da. Horrela, indarkeriazko erradikalizazioak esan nahi du banakoa moralki indarkeria erabiltzea justifikatzen duten iritzi, ikuspegi eta ideiei atxikitzen zaiela, eta horrek ekintza terroristak egitera eraman dezakeela, Europako Batzordeak 2005ean emandako definizioak dioen bezala.

Erabiltzaileek era horretako portaerak ikusten dituztenean, salatu egin behar dituzte. Lehenik, eduki desegokia dagoela jakinarazi behar dute, azter dadin. YouTube-ren kasuan, oso erraza da edukia salatzea.
Kontu honen inguruan gogorarazi behar da Europako Batzordeak jokabide-kode bat sinatu duela informazioaren eta komunikazioaren teknologietako enpresekin (YouTube, Microsoft, Facebook eta Twitter), Interneten adierazpen terroristak eta gorrotoaren diskurtsoa desagerrarazteko; horretarako, herritarrek estremismoaren aurkako ikuspegi kritikoa izatea sustatzen da, bereziki gazteek.

Esteka honetan dago azalduta nola salatzen diren era horretako edukiak YouTube-n. Beste plataforma batzuetan, edukia salatzeko tresna propioak egon ohi dira.

Ekimeneko partaideak